Hanwel marketingplan

Hanwel is een leverancier van leiding-gerelateerde producten, denk hierbij aan leidingsystemen, leidingondersteuningen, afsluiters en compensatoren. Vanuit hun specialistische kennis leveren zij kwaliteitsproducten en service voor hun klanten. Om groei te realiseren zag Hanwel kansen in de online potentie. In samenwerking met TMC Media is er voor gekozen om eerst een stap terug te doen, door te starten met het opstellen van een marketingplan.

Wat hebben we gedaan

Samen met Hanwel hebben we eerst een aantal vragen gesteld: hoe ziet de markt eruit? Wat is de marktomvang en wat zijn de targetmarkten? Na dit onderzocht te hebben konden we de focusmarkten formuleren.  Dit riep direct een aantal vragen op: hoe groot zijn deze sectoren en hoe kunnen we deze het beste bereiken? Wat zijn de koopoverwegingen van deze potentiële klanten?

Waarom bestaande klanten voor Hanwel kozen hebben we getoetst aan de hand van klantenenquêtes. Om de koopoverwegingen van nieuwe klanten te bepalen hebben we alle medewerkers van Hanwel Nederland en België geïnterviewd. De resultaten uit de medewerker-interviews werden vergeleken met de resultaten uit de klantenenquête. Zo kregen we een betere inzicht in de koopoverwegingen van de bestaande klanten, waarbij we ervan uit gaan dat dit voor potentiële klanten eenzelfde overweging zal zijn.

Na deze fase hebben we gekeken hoe het concurrentielandschap eruit ziet, wie zijn de concurrenten? Wat zijn hun sterktes en zwaktes? Aan de hand van deze stappen konden wij communicatiethema’s formuleren om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de informatiebehoeften van de geformuleerde doelgroep.

Hanwel
lisega-constanthanger-type-12-234x300 (1)

Wat hebben we bereikt

Duidelijk beeld van de markt
Doelgroep inzichtelijk gemaakt
Concurrenten in kaart gebracht
Inzicht in hoe medewerkers en klanten Hanwel zien
Duidelijk geformuleerde communicatiethema's

Deze communicatiethema’s vormen de leidraad voor het stijlboek, tone of voice en alle (online) uitingen van Hanwel.

Hanwel marketing plan

Contact opnemen

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via het formulier. 

Contact opnemen

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via het formulier.