Succesvolle campagnes door de push & pull marketing tactiek

Ouderwetse Push & Pull marketing

Maar dan in een nieuw online jasje

Iedereen heeft wel eens van push & pull marketing gehoord, maar hoe kan je deze tactiek in zetten om leads te genereren? In deze blog leg ik uit hoe wij deze tactiek inzetten voor succesvolle B2B online marketingcampagnes.

See Think Do Care model

Het succesvol toepassen van de push & pull tactiek doen we aan de hand van het See Think Do Care model. Dit model helpt bij het proces een doelgroep te informeren, activeren, converteren en binden. Om mensen over te halen tot actie heb je een aantal contactmomenten nodig. Tijdens deze contactmomenten voorziet je de doelgroep met verschillende content om hen zo stap voor stap door de customer journey te leiden.

SeeThinkDoCare Amodel

See fase: bekendheid creëren

Dit is het eerste contactmoment. Hier stel je jezelf voor. Wie ben je als bedrijf en wat kan je doen en waarom doe je dat. Hierbij stuur je op het bereik en dat je boodschap in de juiste doelgroep wordt gezien.

Think fase: overweging

De lead of klant is op zoek en bezig te oriënteren wat voor hem de juiste keuze is. Hierbij wil je hem overwegingen meegeven hoe je zijn probleem kan oplossen. Hierbij stuur je op hoe lang iemand je pagina heeft bekeken, welke pagina’s hij/zij heeft bekeken of dat hij zich inschrijft voor bijvoorbeeld een webinar. De lead is nog bezig informatie te verzamelen.

Do fase: activeren

In deze fase probeer je de persoon te activeren om tot actie over te gaan door bijvoorbeeld zijn gegevens te delen in ruil iets te downloaden wat voor hem van waarde is of zelfs tot aanvraag van een prijs. Hierbij stuur je op de KPI: MQL en SQL (marketing qualified lead en sales qualified lead).

Care fase: uitbouwen relatie

Nadat de klant je dienst of product heeft gekocht wil je hem graag behouden en het liefst zelfs de relatie uitbouwen zodat hij of zij meer gaat afnemen. Tijdens deze fase stem je je content hierop af. De KPI die je kan gebruiken is Customer Lifetime Value of herhalingsaankopen.

Push & Pull campagnes

See think do care online marketing model

Tijdens de See fase gebruiken wij voornamelijk de pushstrategie. Hierbij willen wij bij de geselecteerde doelgroep zichtbaar zijn en ons kenbaar maken. Kanalen die je hiervoor kan gebruiken zijn de social media advertenties van LinkedIn of Facebook en via emailmarketing. Bij de laatste is het mogelijk om adressen van bedrijven/contactpersonen aan te schaffen en hier gerichte emailadvertenties voor te bouwen en uit te zenden.

Bij de Think fase gebruiken wij beide tactieken, waarbij we met de pushstrategie nogmaals onze boodschap willen laten landen om potentiële leads meer informatie te geven over een bepaalde oplossing of product. Anderzijds proberen we met de pullstrategie de doelgroep af te vangen met een gecombineerde SEO en SEA aanpak. Als de doelgroep op zoek is naar bijvoorbeeld voorspanbouten dan zorgen wij er voor dat we op de eerste posities staan met een zoekresultaat (organisch en of paid). 

De Do fase vraagt om een meer gepersonaliseerde aanpak waarbij je beide strategieën kan inzetten ten behoeve van leadgeneratie. Het doel van je boodschap is om mensen te activeren iets te gaan doen, zoals een download. Een tool die hiervoor geschikt is zijn de LinkedIn leadgen formulieren waarbij je gebruikmaakt van een prefilled formulier. Hiermee hoeft de LinkedIn-gebruiker alleen maar op de downloadknop te drukken.

 

De laatste fase is de Care fase. Bij deze fase wil je van een klant een loyale klant maken en als ultiem doel hem een ambassadeur maken. In deze fase ken je de klant en kan je de pushstrategie gebruiken om hem bijvoorbeeld gratis service of onderhoud aan te bieden. Het belangrijkste tijdens deze fase is dat je inspeelt op zijn behoefte en met regelmaat contact hebt om zo de relatie te versterken.

Push en pull naar de website

Voorbeeld van succesvolle campagnes

Om het maximale resultaat te behalen is het belangrijk dat je beide tactieken inzet. De kracht van beide tactieken is dat zij elkaar versterken tijdens een campagne. Van bekendheid creëren naar gevonden worden. De resultaten van deze aanpak kan je pas goed monitoren na een langere periode, denk aan een halfjaar. Belangrijk is dat je tussentijds de KPI’s monitort om zo bij te sturen voor maximaal resultaat. Voor PD-fasteners zijn we al een geruime tijd bezig op deze manier campagnes uit te voeren. Deze aanpak heeft geresulteerd in 32% meer orders en een stijging in websiteverkeer (56%) en volgers op LinkedIn (150%).

Ook succesvol aan de slag met push & pull marketing?

Neem contact op met mij via e-mail of vul het contactformulier in.