smarketing

Integreer s-s-s-marketing binnen jouw organisatie!

Dat de afdelingen sales en marketing nauw met elkaar moeten samenwerken, is voor velen geen nieuws meer. Beide afdelingen richten zich op het binnenhalen van nieuwe klanten en het verkopen van producten en/of diensten. Toch loopt die samenwerking binnen diverse bedrijven niet zoals gewenst. De integratie van ‘smarketing’ zou wel eens de oplossing kunnen zijn.

Smarketing, het nieuwe samenwerken tussen marketing en sales
Binnen veel bedrijven opereren sales en marketing als twee gescheiden afdelingen: ze werken in aparte ruimtes, hebben vaak een eigen directeur en beide afdelingen rapporteren op basis van eigen indicatoren. Deze manier van werken kan resulteren in miscommunicaties tussen de twee afdelingen, iets wat je als bedrijf graag wilt voorkomen.

Daarom introduceren we graag: ‘smarketing’. Dit is een benadering waarbij de afdelingen sales en marketing met elkaar integreren. Hierbij worden afspraken gemaakt over de terminologie die zal worden gebruikt, de data en KPI’s waarop gerapporteerd wordt en de beide teams werken nauw samen. In sommige organisaties worden de beide afdelingen zelfs in één ruimte gezet. De afdeling marketing betrekt leden van het salesteam bij het ontwikkelen van marketingcampagnes en het marketingteam luistert mee tijdens verkooptrajecten.

De key take-aways voor een succesvol smarketing bedrijf
De tegenovergestelde belangen tussen sales en marketing kunnen leiden tot onrust en vragen. Hoe zorg je ervoor dat marketing en sales elkaar zo goed mogelijk helpen en wat hebben de afdelingen van elkaar nodig om zo goed mogelijk te functioneren? 

1. Communicatie is key 
Een goede communicatie tussen sales en marketing is belangrijk voor het uiteindelijke verkoopsucces. Deze communicatie zal gaan over de basis van marketingcampagnes, de oplossingen die worden gepromoot en voor welke doelgroep deze oplossingen en campagnes zijn. 

2. De juiste overdracht
Het is van belang dat qualified leads op het juiste moment worden overgedragen door marketing aan sales. Het te vroeg contacteren van een lead kan desastreus zijn voor het verkoopproces. Om dit voorkomen kan je als organisatie harde criteria opstellen waaraan een lead moet voldoen voordat zij worden aangemerkt als qualified lead.

3. Alle informatie in handen
Om de juiste stap te kunnen zetten, is het voor sales van belang om over alle benodigde informatie te beschikken. Marketing dient sales te informeren over bijvoorbeeld de gesprekken die zij al met een klant hebben gehad en welke interesses daar naar voren kwamen. Door sales de juiste informatie over de klant te verschaffen, verloopt het verkoopproces zo efficiënt mogelijk. 

4. Sterke rapportages
Hoewel diverse organisaties de term ‘smarketing’ in de bedrijfsvoering hebben geïntegreerd, blijken marketing en sales in de praktijk nog altijd als twee verschillende teams te opereren. Om ervoor te zorgen dat marketing de juiste leads overdraagt aan sales, zijn duidelijk rapportages over gestelde doelen essentieel. Wanneer marketing de juiste qualified leads aanlevert die makkelijk zijn te converteren, worden beide teams er sterker van. 

5. Zorg voor overzicht
Het kan zomaar gebeuren dat de helft van het salesteam op vakantie is wanneer marketing een hoop nieuwe leads aandraagt. Het aanwezige salesteam werkt zich een slag in de rondte, maar heeft toch te weinig tijd om handen. Het kan dan zijn dat veelbelovende leads afhaken, iets wat je uiteraard wilt voorkomen. Door een duidelijk overzicht te hebben van en inzicht in de kalender van de marketingafdeling, wordt het duidelijk wanneer er moet worden geschakeld om leads te converteren.

Hoe je het went of keert, binnen iedere organisatie zal er altijd sprake zijn van een wisselwerking tussen marketing en sales. Door de twee afdelingen te laten samenwerken aan de hand van dezelfde tools en data, kunnen zijn sneller en makkelijker resultaten halen. Bij ‘smarketing’ draait het om sterke communicatie, de juiste (sales)tools en een enorme wilskracht van beide partijen. Succes verzekerd!