ISAE 3000 CERTIFIED

Waarom een derde verklaring of een ‘in control statement’ gebaseerd op ISAE 3000?

Met de onafhankelijke ISAE 300 toetsing (ook wel derden verklaring genoemd) geeft TMC Media (potentiële) klanten zekerheid over de kwaliteit van dienstverlening.

Aan organisaties en dienstverleners worden steeds meer eisen gesteld aan het structureel borgen van processen en systemen rondom gegevens en vertrouwelijke informatie. Het goed inrichten van processen, het risicomanagement en de ICT-management zijn hiervoor cruciale items.

De ISAE 3000 toetsing toont aan dat TMC Media een structurele en vakkundige borging van de eigen en daardoor ook de processen en gegevens van haar klanten heeft. Het constant investeren in ISAE toetsing is een reflectie van het streven van TMC Media naar constante verbetering en professionalisering van een organisatie.

Het bevestigt aan klanten dat TMC Media een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige ICT oplossingen en diensten levert. Het hebben van een derde verklaring of een ‘in control statement’ waarin deze standaard is opgenomen is voor klanten van TMC Media meer en meer een vereiste. Het geeft klanten zekerheid en rust betreffende het functioneren van de IT omgeving waarop hun applicaties draaien.

Onderstaande onderdelen worden periodiek getoetst:

  • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
  • Beheer van bedrijfsmiddelen
  • Personele beveiligingseisen
  • Beheer van communicatie en bedieningsprocessen
  • Toegangsbeveiliging
  • Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
  • Beheer van informatiebeveiligingsincidenten, Bedrijfscontinuïteitsbeheer en naleving.
  • Ontwikkeling van software
  • Change management
  • Service Levelmanagement